Logo
pierwszy trening
§1

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO), a także innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.

§2

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Arrachion z siedzibą przy ul. Gietkowska 9C/2, 10-170 Olsztyn, NIP: 739-341-17-48
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem można kontaktować się pod następujący adres mailowy: pawel-derlacz@o2.pl lub szymon-bonkowski@wp.pl

§3

Przetwarzając dane osobowe Użytkowników, stosujemy zasady:

 • zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości: przetwarzamy dane osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa,
 • minimalizacji i adekwatności danych: przetwarzamy tylko te dane (adekwatne), które są rzeczywiście potrzebne, by zrealizować dany cel,
 • prawidłowości danych: dokładamy najwyższej staranności, aby dane, które przetwarzamy, były aktualne i zgodne z prawdą,
 • ograniczenia celu oraz bezpiecznego przechowywania przetwarzanych danych: dane osobowe zbieramy jedynie w konkretnym i prawnie uzasadnionym celu. Przechowujemy dane w formie, która umożliwia identyfikację osoby, której dane dotyczą. Przetwarzamy je jedynie tak długo, jak jest to niezbędne, by zrealizować cel, dla realizacji którego je pozyskaliśmy (chyba, że do dalszego przetwarzania zobowiązują nas obowiązki nałożone przez przepisy prawa),
 • integralności i poufności danych: zapewniamy takie rozwiązania techniczne i organizacyjne, dzięki którym przetwarzane dane osobowe są bezpieczne,
 • rozliczalności: jesteśmy w stanie wykazać, że przetwarzając dane osobowe, działamy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
§4

Na naszej stronie internetowej www.arrachion.pl zbieramy od Użytkowników następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko – niezbędne do kontaktu;
 • adres e-mail – za pośrednictwem adresu e-mail możliwy jest kontakt;
 • telefon – za pośrednictwem numeru telefonu możliwy jest szybki kontakt;
 • adresy – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych);
 • cookies – witryna wykorzystuje technologię cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb oraz w celu realizacji usług.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednakże konieczne, by można było nawiązać komunikację.
W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe skontaktowanie się z Użytkownikiem.
Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na personalizowanie serwisu, powinien wyłączyć obsługę cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

§5

Dane osobowe Użytkownika, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas zgody osoby, której dane dotyczą (podstawa prawna przetwarzania) i wyłącznie w celu komunikacji z Tą osobą oraz realizacji usługi.

Dane osobowe pozyskane przez Stowarzyszenie Arrachion będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do złożenia zapytania, w celu kontaktu zwrotnego polegającego na dostarczaniu informacji np. o zajęciach wskazanych na stronie www.arrachion.pl adres e-mail – oraz przetwarzania danych zawartych w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej.

Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:
w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę.

§6

Uzyskanych od Użytkownika danych osobowych nie udostępniamy osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów współpracujących z nami, np. firm świadczących usługi księgowe, firm świadczących usługi płatnicze itp. W takich przypadkach ilość danych przekazywanych współpracującym firmom ograniczona jest do wymaganego minimum.
Posiadane przez nas dane osobowe Klientów mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

§7

Dane osobowe, które uzyskaliśmy od Klientów nie są przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§8

Użytkownikom przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas ich danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu (w określonych sytuacjach).

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody, Użytkownicy mogą dodatkowo skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. By wycofać zgodę należy napisać pod podany w niniejszej polityce prywatności adres mailowy.

Jeżeli dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) może on skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych. Mogą one zostać przesłane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem na podany adres mailowy: pawel-derlacz@o2.pl lub szymon-bonkowski@wp.pl

§9

Dzienniki serwerowe to wewnętrzne dzienniki zdarzeń serwera witryny, automatycznie zapisujące żądania stron, które są wysyłane gdy Użytkownik korzysta z witryny. Dzienniki systemowe zawierają żądanie strony wysłane przez Użytkownika, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę żądania oraz co najmniej jeden plik „cookie”, który może jednoznacznie identyfikować przeglądarkę Użytkownika. Dane gromadzone w dziennikach systemowych są przez nas wykorzystywane przez czas nieokreślony, wyłącznie w celu administrowania witryną. Nie są one przekazywane na rzecz podmiotów trzecich, z wyłączeniem okoliczności opisanych w niniejszym dokumencie. W związku z korzystaniem z witryny przez Użytkowników, w sposób automatyczny możemy zbierać i zapisywać w dziennikach serwerów szczegóły techniczne dotyczące sposobu korzystania z usług, adres IP oraz dane techniczne o działaniu witryny w związku z czynnościami dokonywanymi przez Użytkownika. Możemy również zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Użytkownika, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki.

§10

Świadcząc usługi na rzecz Użytkownika, możemy w sposób automatyczny korzystać z pamięci podręcznej przeglądarki, aplikacji lub urządzenia Użytkownika. Korzystanie to polega na przechowywaniu danych w pamięci przeglądarki, zainstalowanej w urządzeniu Użytkownika. W ramach pamięci lokalnej, możliwe jest przechowywanie danych międzysesyjnie, tj. pomiędzy kolejnymi sesjami Użytkownika. Celem korzystania z pamięci podręcznej jest przyspieszenie korzystania z witryny, poprzez wyeliminowanie sytuacji, w której te same dane byłyby wielokrotnie pobierane z witryny, obciążając tym samym łącze internetowe Użytkownika.

§11

My albo podmioty trzecie za pośrednictwem administrowanych przez nie plików cookies, możemy korzystać z funkcjonalności geolokalizacji, polegającej na gromadzeniu i przetwarzaniu informacji o miejscu pobytu Użytkownika. W tym celu przetwarzane mogą być dane: numer IP, z czujnika GPS, z punktu Wi-Fi lub ze stacji bazowych sieci komórkowej.

§12

W trakcie świadczenia usług na rzecz Użytkowników, stosujemy profesjonalne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji, takie jak pliki cookies. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym przez Użytkownika podczas odwiedzania przez niego witryny. Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki cookies zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z witryny. Najczęściej zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Dostęp do danych z plików cookies mogą posiadać również podmioty zewnętrzne, wymienione w pkt 15 Polityki prywatności i plików cookies.

§13

Użytkowników korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem witryny, prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie plików cookies poprzez przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych w ich telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych. Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies następuje w szczególności poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami. Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie, w sposób wolny od opłat i opisany w części dotyczącej zarządzania plikami cookies.

Pliki cookies przetwarzamy na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1489 z późn. zm.).

§14

Pliki cookies możemy skategoryzować z uwzględnieniem trzech metod podziału.

Pod względem celów stosowania plików cookies, rozróżniamy ich trzy kategorie:

 • pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie witryny oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z witryny jest niemożliwe,
 • pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb i preferencji, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika, korzystanie z niektórych funkcjonalności witryny może być ograniczone,
 • pliki biznesowe – do tej kategorii należą np. cookies reklamowe. Umożliwiają one dostosowanie reklam wyświetlanych w witrynie lub poza nim do preferencji Użytkownika. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika, korzystanie z niektórych funkcjonalności witryny może być ograniczone.

Pod względem czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików cookies:

 • pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji Użytkownika,
 • pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji przez Użytkownika.

Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookies, wyodrębniamy:

 • pliki cookies Usługodawcy,
 • pliki cookies podmiotów trzecich.
§15

Pliki cookies Usługodawcy pozwalają na rozpoznanie urządzenia Użytkownika i wyświetlenie witryny dostosowanej do jego indywidualnych oczekiwań, przez co korzystanie z jego funkcjonalności staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Użytkownika, możliwe jest np. zapamiętanie danych logowania, utrzymywanie sesji po zalogowaniu, zapamiętanie wybranych towarów lub usług, czy dostosowanie do preferencji Użytkownika, jak np. rozmieszczenie treści, język czy jej kolor.

Pliki cookies podmiotów trzecich np.:
Google Adwords – pozwalają one na prowadzenie i ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords,
Google Analytics – pozwalają one na ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords, a także na badanie zachowań i ruchu Użytkowników oraz sporządzanie statystyk ruchu,
Google Maps – pozwalają one na przechowywanie informacji o Użytkowniku, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności map dostępnych w ramach usługi Google Maps. Google Inc. może śledzić lokalizację Użytkownika.

§16

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko witryny internetowej www.arrachion.pl.
Administrator Danych wprowadził odpowiedni poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym.
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 uwolnij pasję_uwolnij pasję_uwol

 uwolnij pasję_uwolnij pasję_uwol

 uwolnij pasję_uwolnij pasję_uwol