Logo
pierwszy trening

Mistrzostwa Polski Północnej Brazylijskiego Jiu jitsu dla dzieci i młodzieży

06.10.2020

14 listopada zapraszamy do Biskupca na Mistrzostwa Polski Północnej Brazylijskiego Jiu jitsu dla dzieci i młodzieży. Turniej odbędzie się pod patronatem Polskiego Związku Ju-Jitsu. W środku znajdziecie OFICJALNY KOMUNIKAT!

 

Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na Puchar Polski Północnej w Brazylijskim Jiu jitsu dla dzieci i młodzieży


Poniżej kumunikat organizacyjny:

Organizatorzy: Burmistrz Miasta Biskupiec, Stowarzyszenie "Arrachion" Olsztyn

Termin: 14.11.2020r. (sobota)

Miejsce zawodów:
Miejska Hala Sportowa w Biskupcu, al. Broni 14

Kontakt do organizatora:

Szymon Bońkowski tel. 608-190-991, szymon-bonkowski@wp.pl, Paulina Bońkowska tel. 728-104-582, pbonkowska@o2.pl

Dane organizatora:

Stowarzyszenie „Arrachion”
ul.Gietkowska 9c/2
10-170 Olsztyn

www.arrachion.pl

Zasady uczestnictwa w zawodach:

1. Zawody zostaną rozegrane na 3 matach

2. Zawody rozegrane zostaną wg systemu zgodnego z liczbą zgłoszonych / zweryfikowanych zawodniczek/zawodników. Chłopcy i dziewczynki walczą oddzielnie - w przypadku braku przeciwnika/ przeciwniczki organizator zastrzega sobie prawo do połączenia chłopców i dziewczynek w jedną grupę według kat. wagowej i wiekowej, lub połączenia kategorii wagowych;

3. Zawodniczki / zawodnicy muszą posiadać ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW. Odpowiedzialność za zapewnienie ubezpieczenia dla uczestników zawodów spoczywa na klubach.

4. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne badania sportowo - lekarskie oraz pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w zawodach

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wydarzenia.

Prosimy o przybywanie na otwarcie wagi, nie przychodzimy na ostatnią chwilę, pozwoli nam to uniknąć opóźnień w programie.

KATEGORIE WAGOWO-WIEKOWE:

U-8 (6-7 lat)
-20 kg, 24 kg, 28 kg, 32 kg, +32 kg

U-10 (8-9 lat)
-22 kg, 26 kg, 30 kg, 34 kg, 38 kg, 42 kg, +42 kg

U-12 (10-11 lat)
-25 kg, 30 kg, 35 kg, 40 kg, 45 kg, 50 kg, +50 kg

U-14 (12-13 lat)
-35 kg, 40 kg, 45 kg, 50 kg, 55 kg, 60 kg, 66 kg, +66 kg

U-16 (14-15 lat)
-40 kg, 45 kg, 50 kg, 55 kg, 60 kg, 66 kg, +66 kg


CZAS WALKI:

U-8: 2 min. (1 minuta ewentualnej dogrywki)

U-10: 2 min. (1 minuta ewentualnej dogrywki)

U-12: 3 min. (1 minuta ewentualnej dogrywki)

U-14 oraz U-16: 4 min. (2 minuty ewentualnej dogrywki)

 

Informacje dotyczące ubioru, punktowania oraz technik niedozwolonych:

UBIÓR ZAWODNIKÓW:

- zawodnik ubrany jest w kompletne kimono;
- Zawodnicy walczą boso;
- Długie włosy muszą być związane miękką gumką bez metalowych i plastikowych elementów;
- Zawodnicy nie mogą nosić na sobie niczego, co mogłoby zranić lub narazić na niebezpieczeństwo przeciwnika lub samego zawodnika;

PUNKTY:

- Sprowadzenie do parteru/ rzut – 2 pkt
- Sweep/ przetoczenie z gardy – 2 pkt
- Przejście gardy – 3 pkt
- Pozycja kolano na brzuchu – 2 pkt
- Dosiad – 4 pkt
- Pozycja za plecami (wpięte oba haki) – 4 pkt

*Pozycja zostaje zaliczona jeśli zawodnik utrzyma ją przez minimum 3 sekundy

*Jeśli któryś z zawodników uzyska podczas walki przewagę 16 pkt – pojedynek zostanie zakończony przed czasem

Turniej odbędzie się według zasad IBJJF


Opłata startowa/zgłoszenia:

60 zł od każdego zawodnika

Zgłoszenia przez PANEL REJESTRACYJNY do 06.11.2020r. (do godz. 23:59)

Opłata startowa płatna na konto do dnia 06.11.2020r.:

Konto: 88 1560 0013 2354 0545 2000 0001 (Getin Noble Bank S.A)
Stowarzyszenie "Arrachion"
ul. Gietkowska 9c/2, 10-170 Olsztyn

W tytule przelewu proszę podać nazwę klubu oraz ilość zawodników.

POPRAWNA REJESTRACJA TYLKO Z DOŁĄCZONYM POTWIERDZENIEM OPŁATY STARTOWEJ W PANELU REJESTRACYJNYM (do dn. 06.11.2020r.)

OPŁATY STARTOWE NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI


Ważenie i weryfikacja:

Waga oficjalna (Hala Sportowa) - Godz. 9:00 - 10:00

Podczas ważenia należy posiadać ważne badania lekarskie/ zgodę opiekuna na udział w zawodach/ ubezpieczenie NNW/ potwierdzenie wykonania przelewu

Nie zezwala się na ważenie zawodniczek i zawodników bez odzieży. Podczas ważenia zawodnik/zawodniczka musi mieć na sobie bieliznę osobistą (100g tolerancji, WAGA BEZ GI)

Przekroczenie wagi powoduje dyskwalifikację zawodnika.

Program zawodów:

8:30 - Otwarcie Hali
9:00 - 10:00 Waga oficjalna
10:00 - 11:00 Weryfikacja i losowanie zawodników
11:15 - Uroczyste otwarcie zawodów oraz rozpoczęcie walk

Prosimy o wyrozumiałość jeśli powyższe godziny zostaną zachwiane.

Ceremonia dekoracji: W ceremonii dekoracji uczestniczą zawodniczki i zawodnicy każdej kat. wagowej i wiekowej z miejsc I-III, otrzymają oni dyplomy, medale oraz nagrody rzeczowe.

Zawody zostaną rozegrane pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Biskupiec oraz Polskiego Związku Ju-Jitsu

 

06.10.2020

 uwolnij pasję_uwolnij pasję_uwol

 uwolnij pasję_uwolnij pasję_uwol

 uwolnij pasję_uwolnij pasję_uwol