Logo
pierwszy trening

Komunikat zawodów

07.11.2013

W środku tej wiadomości znajdziecie wszystkie niezbędne informacje dotyczące Mistrzostw Polski Północnej Amatorskiego MMA

Klub Arrachion Olsztyn oraz Polskie Zrzeszenie Amatorskiego MMA serdecznie zapraszają na Mistrzostwa Polski Północnej Amatorskiego MMA organizowane pod szyldem Polskiego Związku Ju-Jitsu
TERMIN i MIEJSCE ZAWODÓW:
23 listopada 2013
Ul. Głowackiego 27
10-900 Olsztyn
Plan zawodów:
7:30-9:00 waga
10:00- rozpoczęcie zawodów
Na zawodach wymagane są badania lekarskie pod kątem MMA (Mieszane Sztuki Walki) uprawniające do startu w zawodach MMA. Opłata startowa wynosi 55 zł. Płatne na konto do dnia 20 listopada 2013. Opłata w dniu zawodów wzrasta do 80 zł.
Konto, na które dokonujemy przelewu:
Stowarzyszenie "Arrachion"
ul. Gietkowska 9C/2
10-170 Olsztyn
nr. konta
88 1560 0013 2354 0545 2000 0001
W tytule proszę podać imię i nazwisko zawodnika lub w przypadku zgłoszenia klubowego nazwę klubu. DOWÓD WPŁATY ( potwierdzenie przelewu) zabieramy z sobą w dniu zawodów!!!
!!! Zgłoszenia powinny zawierać imię nazwisko, nazwę klubu, kategorię wagową oraz nazwę grupy, w której startuje zawodnik.!!! Zgłoszenia wysyłamy do 19 lisopada na adres meilowy mppo2013@wp.pl
Turniej odbędzie się w kategorii:
Full Contact MMA (senior)
Turniej Ograniczona Formuła MMA
Turniej Junior MMA
Walki Pierwszego Kroku MMA
KATEGORIE WAGOWE:
-62kg
-67kg
-73kg
-80kg
-87kg
-96kg
+96kg
Każdy zawodnik startujący zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia NNW na zawody MMA (Mieszane Sztuki Walki) oraz okazania go w dniu zawodów podczas rejestracji zawodników.
Osoby, które w dniu zawodów nie ukończyły 18 lat posiadać muszą pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego!!! Formularz dostępny do pobrania na stronie Zrzeszenia.

07.11.2013

 uwolnij pasję_uwolnij pasję_uwol

 uwolnij pasję_uwolnij pasję_uwol

 uwolnij pasję_uwolnij pasję_uwol