Logo
pierwszy trening

JJ po UFC

27.03.2015

Spotkanie z Władzami i Prezydentem Miasta Olsztyn Piotrem Grzymowiczem. Dziękujemy!!!

27.03.2015

 uwolnij pasję_uwolnij pasję_uwol

 uwolnij pasję_uwolnij pasję_uwol

 uwolnij pasję_uwolnij pasję_uwol