Logo
pierwszy trening

Arrachion Judo Cup – KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

20.09.2019

Zapraszamy na coroczny turniej JUDO dla dzieci organizowany przez nasz klub. Komunikat organizacyjny w środku...

Arrachion JUDO CUP

1. DATA I MIEJSCE: 16.11.2019 Miejska Hala Sportowa w Biskupcu, Aleja Broni 14
2. ORGANIZATOR: Stowarzyszenie „Arrachion” Olsztyn
3. KATEGORIE WIEKOWE ORAZ WAGOWE:
• 2006-2007- kat. wagowe : -28, -33, -36 , -39 , -42 , -46 , -50, +54
• 2008-2009 - kat.wagowe :-25, -28, -32 , -36 , -39 , -42 , -46 , -50 , +50
• 2010-2011 – kat.wagowe: -22, -25, -32, -36, -39, -42, -46, +46
• Chłopcy i dziewczęta walcza razem. Dziewczynki jedną kat.wagową niżej

4. PROGRAM ZAWODÓW:
09:00-10:00 ważenie i werfyfikacja zawodników
10:00-11:00 Losowanie
11:15 uroczyste otwarcie Turnieju
11:30 rozpoczęcie walk eliminacyjnych

5. NAGRODY:
• Dla zwycięzców kategorii wagowej puchary
• Medaliści 1-3 medale, dyplomy oraz upominki
• Najlepszy zawodnik danej kategorii wiekowej Puchar
• Najleppszy klub Puchar

6. ZGŁOSZENIA
Kluby dokonują zgłoszeń TYLKO przez stronę www.judostat.pl do 13.11.2019 . W zgłoszeniu proszę podać imię, nzawisko, rok urodzenia i kategorie wagową

7. OPŁATA STARTOWA: 40 zł od uczestnika, płatne gotówką podczas pobierania kart wagowych przed ważeniem. Zgłoszenia dokonane po terminie oraz w dniu zawodów to dopłata 20 zł do opłaty startowej.

8. WAŻENIE/ BADANIA LEKARSKIE: Podczas ważenia należy posiadać kartę wagową. Trener/opiekun jest zobowiązany do poświadczenia zgody rodziców na udział dziecka w zawodach. W przeciwnym razie dziecko nie będzie dopuszczone do turnieju. Zawodnik/czka nie mieszcząca się w limicie wagowym zostanie automatycznie przepisany do innej kat.wag. Limity wagowe są powiększone o dodatkowe 100 g. Każdy uczestnik powinien posiadać ubezpieczenie NNW

9. KIEROWNIK ZAWODÓW: Szymon Bońkowski tel:608-190-991, szymon-bonkowski@wp.pl

20.09.2019

 uwolnij pasję_uwolnij pasję_uwol

 uwolnij pasję_uwolnij pasję_uwol

 uwolnij pasję_uwolnij pasję_uwol