Logo
pierwszy trening

Arrachion Judo Cup 4 – KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

21.03.2018

W dniach 21-22 kwietnia w Biskupcu po raz kolejny organizujemy turniej dla dzieci i młodzieży - Arrachion Judo & Grappling Cup. Pierwszego dnia tj, w sobotę 21 kwietnia, rywalizować będą Judocy! Jest to już 4 edycja Arrachion Judo Cup! Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym komunikatem organizacyjnym, który znajduje się w środku.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY:


Zapraszamy na 4 edycję zawodów Judo dla dzieci Arrachion Judo Kids Cup.
Impreza odbędzie się 21 kwietnia w Biskupcu- Miejska Hala Sportowa, al. Broni 14

1. Zawody zostaną rozegrane na 3matach, pole walki 5x5m zgodnie z
obowiązującymi przepisami walki i aktualnym Regulaminem
Sportowym PZ Judo.
2. Do zweryfikowania zawodniczki/zawodnicy muszą posiadać aktualne
badania sportowo – lekarskie/ pisemna zgoda rodziców / opiekunów
prawnych na udział dziecka w zawodach.
3. Zawody rozegrane zostaną wg systemu zgodnego z liczbą
zgłoszonych / zweryfikowanych zawodniczek/zawodników (Regulamin
Sportowy PZJ).
4. Chłopcy i dziewczynki walczą razem. Dziewczęta jedną kategorię
wagową niżej.
5. Efektywny czas walki – 2 minuty, Golden Score – 1 minuta

Kategorie wagowe:
2005-2006 chłopcy + dziewczęta :30,33,36,39,42,45,48,51,54,+54
2007-2008 chłopcy + dziewczęta: 24,27,30,33,36,39,42,45,51,+51
2009-2010 chłopcy + dziewczęta: 21,24,27,30,33,36,39,42,45,+45

Opłaty startowe:
30,00 zł od uczestnika płatne gotówką podczas pobierania kart
wagowych przed ważeniem.
Zgłoszenie dokonane po terminie oraz w dniu zawodów to dopłata
20zł do opłaty startowej (w sumie 50 pln)

Ważenie
Waga oficjalna (Hala Sportowa):
21.04.2018r. - Hala sportowa- 09:00 – 10:00
Zawodnicy:
Podczas ważenia należy posiadać kartę wagową. Trener/opiekun jest
zobowiązany do poświadczenia zgody rodziców na udział dziecka w
zawodach. W przeciwnym razie dziecko nie będzie dopuszczone do
turnieju.
Uwaga:
1. Zawodnik/czka nie mieszczący się w limicie wagowym w kategorii
wagowej, w której został zgłoszony zostanie automatycznie przepisany
do innej kategorii wagowej!
2. Podczas ważenia zawodniczka musi mieć na sobie bieliznę osobistą i
T-shirt, zawodnik bieliznę osobistą. Limity wagowe są powiększone o
dodatkowe 100g.

Harmonogram
21.04.2018 – (sobota) harmonogram wstępny
Godz. 08:30 Otwarcie Hali
Godz. 09:00-10:00 Waga oficjalna .
Godz. 10:00-11:00 Weryfikacja i losowanie zawodników
Godz. 11:15 Uroczyste otwarcie zwodów
Godz. 11:25 Rozpoczęcie walk każdej grupy wiekowej.
Walki eliminacyjne, repasażowe, walki finałowe do
do wyłonienia zwycięzców bez przerwy.
Ceremonia dekoracji sukcesywnie po rozegraniu
danej kategorii wiekowej.

zgłoszenia: judostat.pl
informacje: Szymon Bońkowski 608190991

21.03.2018

 uwolnij pasję_uwolnij pasję_uwol

 uwolnij pasję_uwolnij pasję_uwol

 uwolnij pasję_uwolnij pasję_uwol