Logo
pierwszy trening

Arrachion Grappling Cup – KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

22.09.2018

Zachęcamy do zapoznania się z oficjalnym komunikatem zawodów NO GI dla dzieci - Arrachion Grappling Cup, które odbędą się już 28 października w Olsztynie!

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY na Zawody NO GI dla Dzieci - Arrachion Grappling Cup!

Organizatorzy: Stowarzyszenie "Arrachion" Olsztyn

Termin: 28.10.2018r.

Miejsce zawodów: Olsztyn, Ginazjum nr 13 ul. Jeziołowicza 2

Kontakt do organizatora:

Szymon Bońkowski tel. 608-190-991, Paulina Bońkowska tel. 728-104-582,
arrachion-zgloszenia@wp.pl

Dane organizatora:

Stowarzyszenie „Arrachion”
ul.Gietkowska 9c/2
10-170 Olsztyn

www.arrachion.pl

Zasady uczestnictwa w zawodach:

1. Zawody zostaną rozegrane na 2 matach

2. Zawody rozegrane zostaną wg systemu zgodnego z liczbą zgłoszonych / zweryfikowanych zawodniczek/zawodników. Chłopcy i dziewczynki walczą oddzielnie - w przypadku braku przeciwnika/ przeciwniczki organizator zastrzega sobie prawo do połączenia chłopców i dziewczynek w jedną grupę według kat. wagowej i wiekowej.

3. Zawodniczki / zawodnicy muszą posiadać ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW. Odpowiedzialność za zapewnienie ubezpieczenia dla uczestników zawodów spoczywa na klubach.

4. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne badania sportowo - lekarskie oraz pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w zawodach

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wydarzenia.

Prosimy o przybywanie na otwarcie wagi, nie przychodzimy na ostatnią chwilę, pozwoli nam to uniknąć opóźnień w programie.

KATEGORIE WAGOWO-WIEKOWE:

Rocznik 2010-2009 (kat. wag. co 5kg licząc od najlżejszego zawodnika)

Rocznik 2008-2007 (kat. wag. co 5 kg licząc od najlżejszego zawodnika)

Rocznik 2006-2005 (kat. wag. co 5 kg licząc od najlżejszego zawodnika)

CZAS WALKI:

2010-2009: 2 min. (1 minuta ewentualnej dogrywki)

2008-2007: 3 min. (1 minuta ewentualnej dogrywki)

2006-2005: 3 min. (1 minuta ewentualnej dogrywki)

Informacje dotyczące ubioru, punktowania oraz technik niedozwolonych:

UBIÓR ZAWODNIKÓW:
- Zawodnicy muszą być ubrani w koszulkę (t-shirt, rashguard) i obcisłe spodnie/getry lub krótkie spodenki;
- Zawodnicy walczą boso;
- Długie włosy muszą być związane miękką gumką bez metalowych i plastikowych elementów;
- Zawodnicy nie mogą nosić na sobie niczego, co mogłoby zranić lub narazić na niebezpieczeństwo przeciwnika lub samego zawodnika;
PUNKTY:
- Sprowadzenie do parteru – 2 pkt
- Sweep/przetoczenie z gardy – 2 pkt
- Pozycja boczna – 3 pkt
- Pozycja kolano na brzuchu – 2 pkt
- Pozycja północ-południe – 2 pkt
- Dosiad – 4 pkt
- Pozycja za plecami (wpięte oba haki) – 4 pkt
*Jeśli któryś z zawodników uzyska podczas walki przewagę 16 pkt – pojedynek zostanie zakończony przed czasem

TECHNIKI NIEDOZWOLONE:
- Wszystkie dźwignie i duszenia w rocznikach: 2010-2009 oraz 2008-2007 (walka tylko na punkty)
- Wszystkie dźwignie na nogi w rocznikach: 2006-2005 (wszystkie duszenia oraz dźwignie na ręce dozwolone)
- Rozbijanie o matę – WSZYSTKIE GRUPY WIEKOWE
- Rzuty, po których zawodnik/przeciwnik ląduje na głowie – WSZYSTKIE GRUPY WIEKOWE

Opłata startowa/zgłoszenia:

50zł od każdego zawodnika

Zgłoszenia elektroniczne do 25.10.2018r. do godz. 22:00 na adres:
arrachion-zgloszenia@wp.pl (zgłoszenia po tym dniu opłata startowa 70 zł)

W zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko, rok urodzenia i dokładną wagę zawodnika. W tytule proszę podać nazwę klubu oraz nazwę turnieju (Arrachion Grappling Cup).

Opłata startowa płatna na konto do dnia 25.10.2018r.:

88 1560 0013 2354 0545 2000 0001 (Getin Noble Bank S.A)
Stowarzyszenie "Arrachion"
ul. Gietkowska 9c/2, 10-170 Olsztyn

PROSZĘ ZABRAĆ ZE SOBĄ POTWIERDZENIE PRZELEWU ZA STARTOWE

Ważenie i weryfikacja:

Waga oficjalna - Godz. 9:00 - 10:00

Podczas ważenia należy posiadać ważne badania lekarskie/ zgodę opiekuna na udział w zawodach/ ubezpieczenie NNW/ potwierdzenie wykonania przelewu

Nie zezwala się na ważenie zawodniczek i zawodników bez odzieży. Podczas ważenia zawodnik/zawodniczka musi mieć na sobie bieliznę osobistą.

Program zawodów:

8:30 - Otwarcie Hali
9:00 - 10:00 Waga oficjalna
10:00 - 11:00 Weryfikacja i losowanie zawodników
11:15 - Uroczyste otwarcie zawodów oraz rozpoczęcie walk

Prosimy o wyrozumiałość jeśli powyższe godziny zostaną zachwiane.

Ceremonia dekoracji: W ceremonii dekoracji uczestniczą zawodniczki i zawodnicy każdej kat. wagowej i wiekowej z miejsc I-III, otrzymają oni dyplomy, medale oraz nagrody rzeczowe.

22.09.2018

 uwolnij pasję_uwolnij pasję_uwol

 uwolnij pasję_uwolnij pasję_uwol

 uwolnij pasję_uwolnij pasję_uwol