Logo
pierwszy trening

Arrachion Grappling Cup – KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

13.04.2017

Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na Turniej NO GI dla dzieci i młodzieży - Arrachion Grappling Cup. W środku znajdziecie szczegółowy komunikat organizacyjny. Zachęcamy do zapoznania się z nim!

ARRACHION GRAPPLING CUP

TURNIEJ NO GI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Organizatorzy: Burmistrz Miasta Biskupiec, Stowarzyszenie "Arrachion" Olsztyn

Termin: 21.05.2017r.

Miejsce zawodów: Miejska Hala Sportowa w Biskupcu, al. Broni 14

Kontakt do organizatora:

Szymon Bońkowski tel. 608-190-991, Paulina Bońkowska tel. 728-104-582, arrachion-zgloszenia@wp.pl

Dane organizatora:

Stowarzyszenie „Arrachion”

ul.Gietkowska 9c/2

10-170 Olsztyn

www.arrachion.pl

 

Zasady uczestnictwa w zawodach:

 1. Zawody zostaną rozegrane na 3 matach

 2. Zawody rozegrane zostaną wg systemu zgodnego z liczbą zgłoszonych / zweryfikowanych zawodniczek/zawodników. Chłopcy i dziewczynki walczą oddzielnie - w przypadku przeciwnika/ przeciwniczki organizator zastrzega sobie prawo do połączenia chłopców i dziewczynek w jedną grupę według kat. wagowej i wiekowej.

 3. Zawodniczki / zawodnicy muszą posiadać ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW. Odpowiedzialność za zapewnienie ubezpieczenia dla uczestników zawodów spoczywa na klubach.

 4. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne badania sportowo - lekarskie oraz pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w zawodach

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wydarzenia

 

Prosimy o przybywanie na otwarcie wagi, nie przychodzimy na ostatnią chwilę, pozwoli nam to uniknąć opóźnień w programie.

 

Kategorie wagowo-wiekowe:

Rocznik 2009-2008 (kat. wag. co 5kg licząc od najlżejszego zawodnika) 

Rocznik 2007-2006 (kat. wag. co 5 kg licząc od najlżejszego zawodnika)

Rocznik 2005-2004 (kat. wag. co 5 kg licząc od najlżejszego zawodnika)

Rocznik 2003-2002  45kg, 50kg, 55kg, 60kg, 65kg, 70kg, 75kg, +75kg

 
Czas walki:

2009-2008: 2 min. (1 minuta ewentualnej dogrywki)

2007-2006: 3 min. (1 minuta ewentualnej dogrywki)

2005-20043 min. (1 minuta ewentualnej dogrywki)

2003-2002: 4 min. (2 minuty ewentualnej dogrywki)

 

Techniki niedozwolone:

 • Wszystkie dźwignie i duszenia w rocznikach: 2009-2008 oraz 2007-2006 (walka tylko na punkty)
 • Wszystkie dźwignie na nogi w rocznikach: 2005-2004 oraz 2003-2002 (duszenia oraz dźwignie na ręce dozwolone)
 • Rozbijanie o matę - WSZYSTKIE GRUPY WIEKOWE
 • Rzuty, po których zawodnik/przeciwnik ląduje na głowie - WSZYSTKIE GRUPY WIEKOWE

 

Punkty:

 • Sprowadzenie do parteru - 2 pkt
 • Sweep/przetoczenie z gardy - 2 pkt
 • Pozycja boczna - 3 pkt
 • Dosiad - 4 pkt
 • Pozycja za plecami (wpięte oba haki) - 4 pkt

*Jeśli któryś z zawodników uzyska podczas walki przewagę 16 pkt - pojedynek zostanie zakończony przed czasem

 

Ubiór zawodników:

 • Zawodnicy muszą być ubrani w koszulkę (t-shirt, rashguard) i obcisłe spodnie/getry lub krótkie spodenki;
 • Zawodnicy walczą boso;
 • Długie włosy muszą być związane miękką gumką bez metalowych i plastikowych elementów;
 • Zawodnicy nie mogą nosić na sobie niczego, co mogłoby zranić lub narazić na niebezpieczeństwo przeciwnika lub samego zawodnika;

 

Opłata startowa/zgłoszenia:

40zł od każdego zawodnika

Zgłoszenia elektroniczne do 14.05.2017r. do godz. 22:00 na adres:
arrachion-zgloszenia@wp.pl

W zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko, rok urodzenia i dokładną wagę zawodnika (w przypadku rocznika 2003-2002 podajemy kategorię wagową). W tytule proszę podać nazwę klubu oraz nazwę turnieju (Arrachion Grappling Cup)

Opłata startowa płatna na konto do dnia 15.05.2017r.:

88 1560 0013 2354 0545 2000 0001 (Getin Noble Bank S.A) 

Stowarzyszenie "Arrachion"

ul. Gietkowska 9c/2, 10-170 Olsztyn

Do dn. 09.12.2015 roku

PROSZĘ ZABRAĆ ZE SOBĄ POTWIERDZENIE PRZELEWU ZA STARTOWE

 

Ważenie i weryfikacja:

Waga oficjalna (Hala Sportowa) - Godz. 9:00 - 10:00

Podczas ważenia należy posiadać ważne badania lekarskie/ zgodę opiekuna na udział w zawodach/ ubezpieczenie NNW/ potwierdzenie wykonania przelewu

Nie zezwala się na ważenie zawodniczek i zawodników bez odzieży. Podczas ważenia zawodnik/zawodniczka musi mieć na sobie bieliznę osobistą (100g tolerancji)


Program zawodów:


8:30 - Otwarcie Hali
9:00 - 10:00 Waga oficjalna
10:00 - 11:00 Weryfikacja i losowanie zawodników
11:15 - Uroczyste otwarcie zawodów oraz rozpoczęcie walk

Prosimy o wyrozumiałość jeśli powyższe godziny zostaną zachwiane.

Ceremonia dekoracji: W ceremonii dekoracji uczestniczą zawodniczki i zawodnicy każdej kat. wagowej i wiekowej z miejsc I-III, otrzymają oni dyplomy, medale oraz nagrody rzeczowe.

 

Zawody zostaną rozegrane pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Biskupiec

 

Inne informacje:

 

1. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z

przeprowadzeniem i organizacją turnieju nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników

za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po turnieju.

Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, a niepełnoletni za zgodą

rodziców lub prawnych opiekunów. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za

wszystkie szkody, jakie poczynią.

 

2. Każdy z uczestników powinien być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

3. Uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora (lub

osób z nim współpracujących) w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.

 

4. Uczestnik lub zgłaszający go klub przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie może

wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Zobowiązuje się przestrzegać zarządzeń

służb porządkowych oraz warunków regulaminu / komunikatu organizacyjnego.
W sprawach

nieobjętych regulaminem decyduje Kierownik Zawodów.

 

5. W momencie zgłoszenia do zawodów trenerzy, opiekunowie i zawodnicy zgadzają się z

warunkami uczestnictwa.

 

7. Prawni opiekunowie niepełnoletnich wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych w

zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów: nazwisko, imię, rok urodzenia .

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania:

 

A) wizerunków uczestników zawodów w materiałach fotograficznych, nagraniach filmowych

oraz wywiadów z uczestnikami, a także

 

B) wyników zawodów (statystyki) z danymi osobowymi, które mogą być wykorzystane w celach

promocyjnych zawodów w środkach masowego przekazu i mediach społecznościowych.

 

8. Uczestnicy w chwili rejestracji do zawodów wyrażają akceptację niniejszej deklaracji oraz

zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu realizacji imprezy zgodnie z ustawą z dnia

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

 

13.04.2017

 uwolnij pasję_uwolnij pasję_uwol

 uwolnij pasję_uwolnij pasję_uwol

 uwolnij pasję_uwolnij pasję_uwol