Logo
pierwszy trening

Arrachion Grappling Cup 2 – KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

21.03.2018

W dniach 21-22 kwietnia w Biskupcu po raz kolejny organizujemy turniej dla dzieci i młodzieży - Arrachion Judo & Grappling Cup. Drugiego dnia tj, w niedzielę 22 kwietnia, rywalizować będą zawodnicy grapplingu (dzieci oraz młodzież) oraz MMA (dzieci). Jest to już 2 edycja Arrachion Grappling Cup! Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym komunikatem organizacyjnym, który znajduje się w środku.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY:


Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na Turniej NO GI dla Dzieci i Młodzieży - Arrachion Grappling Cup 2!

Dodatkowo na turnieju w zależności od ilości zgłoszonych zawodników/zawodniczek zostaną rozegrane również walki MMA dla Dzieci.

Poniżej kumunikat organizacyjny:

Organizatorzy: Burmistrz Miasta Biskupiec, Stowarzyszenie "Arrachion" Olsztyn

Termin: 22.04.2018r.

Miejsce zawodów: Miejska Hala Sportowa w Biskupcu, al. Broni 14

Kontakt do organizatora:

Szymon Bońkowski tel. 608-190-991, Paulina Bońkowska tel. 728-104-582, arrachion-zgloszenia@wp.pl

Dane organizatora:

Stowarzyszenie „Arrachion”
ul.Gietkowska 9c/2
10-170 Olsztyn

www.arrachion.pl

Zasady uczestnictwa w zawodach:

1. Zawody zostaną rozegrane na 3 matach

2. Zawody rozegrane zostaną wg systemu zgodnego z liczbą zgłoszonych / zweryfikowanych zawodniczek/zawodników. Chłopcy i dziewczynki walczą oddzielnie - w przypadku braku przeciwnika/ przeciwniczki organizator zastrzega sobie prawo do połączenia chłopców i dziewczynek w jedną grupę według kat. wagowej i wiekowej.

3. Zawodniczki / zawodnicy muszą posiadać ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW. Odpowiedzialność za zapewnienie ubezpieczenia dla uczestników zawodów spoczywa na klubach.

4. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne badania sportowo - lekarskie oraz pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w zawodach

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wydarzenia.

Prosimy o przybywanie na otwarcie wagi, nie przychodzimy na ostatnią chwilę, pozwoli nam to uniknąć opóźnień w programie.


KATEGORIE WAGOWO-WIEKOWE:

Rocznik 2010-2009 (kat. wag. co 5kg licząc od najlżejszego zawodnika)

Rocznik 2008-2007 (kat. wag. co 5 kg licząc od najlżejszego zawodnika)

Rocznik 2006-2005 (kat. wag. co 5 kg licząc od najlżejszego zawodnika)

Rocznik 2004-2003: 45kg, 50kg, 55kg, 60kg, 65kg, 70kg, 75kg, +75kg


CZAS WALKI:

2010-2009: 2 min. (1 minuta ewentualnej dogrywki)

2008-2007: 3 min. (1 minuta ewentualnej dogrywki)

2006-2005: 3 min. (1 minuta ewentualnej dogrywki)

2004-2003: 4 min. (2 minuty ewentualnej dogrywki)


Informacje dotyczące ubioru, punktowania oraz technik niedozwolonych w walkach grapplingowych:

UBIÓR ZAWODNIKÓW:
- Zawodnicy muszą być ubrani w koszulkę (t-shirt, rashguard) i obcisłe spodnie/getry lub krótkie spodenki;
- Zawodnicy walczą boso;
- Długie włosy muszą być związane miękką gumką bez metalowych i plastikowych elementów;
- Zawodnicy nie mogą nosić na sobie niczego, co mogłoby zranić lub narazić na niebezpieczeństwo przeciwnika lub samego zawodnika;
PUNKTY:
- Sprowadzenie do parteru – 2 pkt
- Sweep/przetoczenie z gardy – 2 pkt
- Pozycja boczna – 3 pkt
- Pozycja kolano na brzuchu – 2 pkt
- Pozycja północ-południe – 2 pkt
- Dosiad – 4 pkt
- Pozycja za plecami (wpięte oba haki) – 4 pkt
*Jeśli któryś z zawodników uzyska podczas walki przewagę 16 pkt – pojedynek zostanie zakończony przed czasem

TECHNIKI NIEDOZWOLONE:
- Wszystkie dźwignie i duszenia w rocznikach: 2010-2009 oraz 2008-2007 (walka tylko na punkty)
- Wszystkie dźwignie na nogi w rocznikach: 2006-2005 oraz 2004-2003 (wszystkie duszenia oraz dźwignie na ręce dozwolone)
- Rozbijanie o matę – WSZYSTKIE GRUPY WIEKOWE
- Rzuty, po których zawodnik/przeciwnik ląduje na głowie – WSZYSTKIE GRUPY WIEKOWE


Informacje dotyczące kategorii wagowo-wiekowych, ubioru, punktowania oraz technik niedozwolonych w walkach MMA:

KATEGORIE WAGOWO-WIEKOWE:
W walkach MMA prawo startu mają dzieci w rocznikach 2010-2006 (8-12 lat). W zależności od ilości zgłoszonych zawodników/zawodniczek, dzieci zostaną połączone w grupy o zbliżonym wieku i wadze.

UBIÓR ZAWODNIKÓW:
- Zawodnicy muszą być ubrani w koszulkę (t-shirt, rashguard) i obcisłe spodnie/getry lub krótkie spodenki;
- Zawodnicy walczą boso;
- Długie włosy muszą być związane miękką gumką bez metalowych i plastikowych elementów;
- Zawodnicy nie mogą nosić na sobie niczego, co mogłoby zranić lub narazić na niebezpieczeństwo przeciwnika lub samego zawodnika;
- Wszyscy zawodnicy/zawodniczki muszą posiadać własne ochraniacze na piszczele oraz ochraniacz na szczękę, chłopcy dodatkowo muszą posiadać własny ochraniacz na krocze (suspensor);
- W czasie walki zawodnicy muszą posiadać kask na głowie oraz rękawice do MMA (bez palców)- obie te rzeczy zapewnia organizator w dniu zawodów;

PUNKTY:
- Punkty przyznają sędziowie boczni (punktowi), sędzia na macie wydaje komendy oraz dba o bezpieczeństwo zawodników;
- W walce oceniane są celne ciosy i kopnięcia w stójce, rzuty/sprowadzenia do parteru, kontrola walki w parterze/pozycje;
- Roczniki 2007-2006 – dozwolone techniki kończące (duszenia oraz dźwignie na ręce)

TECHNIKI NIEDOZWOLONE:
- Uderzenia i kopnięcia na głowę w stójce (ciosy i kopnięcia tylko do wysokości tułowia, poniżej szyi)
- Uderzenia kolanami zarówno na głowę jak i na tułów:
- Wszystkie uderzenia i kopnięcia zarówno na głowę jak i na tułów w parterze;
- Wszystkie dźwignie i duszenia w rocznikach: 2010-2008
- Wszystkie dźwignie na nogi w rocznikach: 2007-2006 (wszystkie duszenia oraz dźwignie na ręce dozwolone)
- Rozbijanie o matę – WSZYSTKIE GRUPY WIEKOWE
- Rzuty, po których zawodnik/przeciwnik ląduje na głowie – WSZYSTKIE GRUPY WIEKOWE
- Łapanie/trzymanie przeciwnika za kask;


Opłata startowa/zgłoszenia:

40 zł od każdego zawodnika
(Jeżeli zawodnik startuje w grapplingu i w MMA to opłata startowa za dwie kategorie wynosi 80 zł)

Zgłoszenia elektroniczne do 15.04.2018r. do godz. 22:00 na adres:
arrachion-zgloszenia@wp.pl

W zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko, rok urodzenia i dokładną wagę zawodnika (w przypadku rocznika 2004-2003 podajemy kategorię wagową). W tytule proszę podać nazwę klubu oraz nazwę turnieju (Arrachion Grappling Cup). W przypadku zgłoszeń na walki MMA prosimy o dopisek - „MMA”

Opłata startowa płatna na konto do dnia 15.04.2018r.:

88 1560 0013 2354 0545 2000 0001 (Getin Noble Bank S.A)
Stowarzyszenie "Arrachion"
ul. Gietkowska 9c/2, 10-170 Olsztyn

PROSZĘ ZABRAĆ ZE SOBĄ POTWIERDZENIE PRZELEWU ZA STARTOWE


Ważenie i weryfikacja:

Waga oficjalna (Hala Sportowa) - Godz. 9:00 - 10:00

Podczas ważenia należy posiadać ważne badania lekarskie/ zgodę opiekuna na udział w zawodach/ ubezpieczenie NNW/ potwierdzenie wykonania przelewu

Nie zezwala się na ważenie zawodniczek i zawodników bez odzieży. Podczas ważenia zawodnik/zawodniczka musi mieć na sobie bieliznę osobistą (100g tolerancji)


Program zawodów:

8:30 - Otwarcie Hali
9:00 - 10:00 Waga oficjalna
10:00 - 11:00 Weryfikacja i losowanie zawodników
11:15 - Uroczyste otwarcie zawodów oraz rozpoczęcie walk

Prosimy o wyrozumiałość jeśli powyższe godziny zostaną zachwiane.

Ceremonia dekoracji: W ceremonii dekoracji uczestniczą zawodniczki i zawodnicy każdej kat. wagowej i wiekowej z miejsc I-III, otrzymają oni dyplomy, medale oraz nagrody rzeczowe.

Zawody zostaną rozegrane pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Biskupiec

21.03.2018

 uwolnij pasję_uwolnij pasję_uwol

 uwolnij pasję_uwolnij pasję_uwol

 uwolnij pasję_uwolnij pasję_uwol