Drysdale Jiu-Jitsu
adrian.png
amateur-team
Adrian
Bieranowski
Benjamin
Topa
Marcin
Jabłoński
Kamil
Unruh
Daniel
Nowicki
Adam
Mazurkiewicz
Jakub
Wiklacz
Patryk
Wołodkiewicz
Marcin
Mil