Centrum Medyczne MML
Drysdale Jiu-Jitsu
adrian.png
MEDIA
GALERIA
25

 
GALERIA
11

 
GALERIA
61

 
GALERIA
64

 
GALERIA
66

 
GALERIA
38

 
GALERIA
52

 
GALERIA
37

 
Wspierają nas
Jarex
Wspierają nas
Staniszewski
Wspierają nas
Wspierają nas

13.04.2017

Arrachion Grappling Cup - KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na Turniej NO GI dla dzieci i młodzieży - Arrachion Grappling Cup. W środku znajdziecie szczegółowy komunikat organizacyjny. Zachęcamy do zapoznania się z nim!

ARRACHION GRAPPLING CUP

TURNIEJ NO GI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Organizatorzy: Burmistrz Miasta Biskupiec, Stowarzyszenie "Arrachion" Olsztyn

Termin: 21.05.2017r.

Miejsce zawodów: Miejska Hala Sportowa w Biskupcu, al. Broni 14

Kontakt do organizatora:

Szymon Bońkowski tel. 608-190-991, Paulina Bońkowska tel. 728-104-582, arrachion-zgloszenia@wp.pl

Dane organizatora:

Stowarzyszenie „Arrachion”

ul.Gietkowska 9c/2

10-170 Olsztyn

www.arrachion.pl

 

Zasady uczestnictwa w zawodach:

 1. Zawody zostaną rozegrane na 3 matach

 2. Zawody rozegrane zostaną wg systemu zgodnego z liczbą zgłoszonych / zweryfikowanych zawodniczek/zawodników. Chłopcy i dziewczynki walczą oddzielnie - w przypadku przeciwnika/ przeciwniczki organizator zastrzega sobie prawo do połączenia chłopców i dziewczynek w jedną grupę według kat. wagowej i wiekowej.

 3. Zawodniczki / zawodnicy muszą posiadać ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW. Odpowiedzialność za zapewnienie ubezpieczenia dla uczestników zawodów spoczywa na klubach.

 4. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne badania sportowo - lekarskie oraz pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w zawodach

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wydarzenia

 

Prosimy o przybywanie na otwarcie wagi, nie przychodzimy na ostatnią chwilę, pozwoli nam to uniknąć opóźnień w programie.

 

Kategorie wagowo-wiekowe:

Rocznik 2009-2008 (kat. wag. co 5kg licząc od najlżejszego zawodnika) 

Rocznik 2007-2006 (kat. wag. co 5 kg licząc od najlżejszego zawodnika)

Rocznik 2005-2004 (kat. wag. co 5 kg licząc od najlżejszego zawodnika)

Rocznik 2003-2002  45kg, 50kg, 55kg, 60kg, 65kg, 70kg, 75kg, +75kg

 
Czas walki:

2009-2008: 2 min. (1 minuta ewentualnej dogrywki)

2007-2006: 3 min. (1 minuta ewentualnej dogrywki)

2005-20043 min. (1 minuta ewentualnej dogrywki)

2003-2002: 4 min. (2 minuty ewentualnej dogrywki)

 

Techniki niedozwolone:

 • Wszystkie dźwignie i duszenia w rocznikach: 2009-2008 oraz 2007-2006 (walka tylko na punkty)
 • Wszystkie dźwignie na nogi w rocznikach: 2005-2004 oraz 2003-2002 (duszenia oraz dźwignie na ręce dozwolone)
 • Rozbijanie o matę - WSZYSTKIE GRUPY WIEKOWE
 • Rzuty, po których zawodnik/przeciwnik ląduje na głowie - WSZYSTKIE GRUPY WIEKOWE

 

Punkty:

 • Sprowadzenie do parteru - 2 pkt
 • Sweep/przetoczenie z gardy - 2 pkt
 • Pozycja boczna - 3 pkt
 • Dosiad - 4 pkt
 • Pozycja za plecami (wpięte oba haki) - 4 pkt

*Jeśli któryś z zawodników uzyska podczas walki przewagę 16 pkt - pojedynek zostanie zakończony przed czasem

 

Ubiór zawodników:

 • Zawodnicy muszą być ubrani w koszulkę (t-shirt, rashguard) i obcisłe spodnie/getry lub krótkie spodenki;
 • Zawodnicy walczą boso;
 • Długie włosy muszą być związane miękką gumką bez metalowych i plastikowych elementów;
 • Zawodnicy nie mogą nosić na sobie niczego, co mogłoby zranić lub narazić na niebezpieczeństwo przeciwnika lub samego zawodnika;

 

Opłata startowa/zgłoszenia:

40zł od każdego zawodnika

Zgłoszenia elektroniczne do 14.05.2017r. do godz. 22:00 na adres:
arrachion-zgloszenia@wp.pl

W zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko, rok urodzenia i dokładną wagę zawodnika (w przypadku rocznika 2003-2002 podajemy kategorię wagową). W tytule proszę podać nazwę klubu oraz nazwę turnieju (Arrachion Grappling Cup)

Opłata startowa płatna na konto do dnia 15.05.2017r.:

88 1560 0013 2354 0545 2000 0001 (Getin Noble Bank S.A) 

Stowarzyszenie "Arrachion"

ul. Gietkowska 9c/2, 10-170 Olsztyn

Do dn. 09.12.2015 roku

PROSZĘ ZABRAĆ ZE SOBĄ POTWIERDZENIE PRZELEWU ZA STARTOWE

 

Ważenie i weryfikacja:

Waga oficjalna (Hala Sportowa) - Godz. 9:00 - 10:00

Podczas ważenia należy posiadać ważne badania lekarskie/ zgodę opiekuna na udział w zawodach/ ubezpieczenie NNW/ potwierdzenie wykonania przelewu

Nie zezwala się na ważenie zawodniczek i zawodników bez odzieży. Podczas ważenia zawodnik/zawodniczka musi mieć na sobie bieliznę osobistą (100g tolerancji)


Program zawodów:


8:30 - Otwarcie Hali
9:00 - 10:00 Waga oficjalna
10:00 - 11:00 Weryfikacja i losowanie zawodników
11:15 - Uroczyste otwarcie zawodów oraz rozpoczęcie walk

Prosimy o wyrozumiałość jeśli powyższe godziny zostaną zachwiane.

Ceremonia dekoracji: W ceremonii dekoracji uczestniczą zawodniczki i zawodnicy każdej kat. wagowej i wiekowej z miejsc I-III, otrzymają oni dyplomy, medale oraz nagrody rzeczowe.

 

Zawody zostaną rozegrane pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Biskupiec

 

Inne informacje:

 

1. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z

przeprowadzeniem i organizacją turnieju nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników

za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po turnieju.

Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, a niepełnoletni za zgodą

rodziców lub prawnych opiekunów. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za

wszystkie szkody, jakie poczynią.

 

2. Każdy z uczestników powinien być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

3. Uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora (lub

osób z nim współpracujących) w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.

 

4. Uczestnik lub zgłaszający go klub przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie może

wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Zobowiązuje się przestrzegać zarządzeń

służb porządkowych oraz warunków regulaminu / komunikatu organizacyjnego.
W sprawach

nieobjętych regulaminem decyduje Kierownik Zawodów.

 

5. W momencie zgłoszenia do zawodów trenerzy, opiekunowie i zawodnicy zgadzają się z

warunkami uczestnictwa.

 

7. Prawni opiekunowie niepełnoletnich wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych w

zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów: nazwisko, imię, rok urodzenia .

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania:

 

A) wizerunków uczestników zawodów w materiałach fotograficznych, nagraniach filmowych

oraz wywiadów z uczestnikami, a także

 

B) wyników zawodów (statystyki) z danymi osobowymi, które mogą być wykorzystane w celach

promocyjnych zawodów w środkach masowego przekazu i mediach społecznościowych.

 

8. Uczestnicy w chwili rejestracji do zawodów wyrażają akceptację niniejszej deklaracji oraz

zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu realizacji imprezy zgodnie z ustawą z dnia

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).